ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ បំពង់គ្មានថ្នេរ

  • Hydraulic Cylinder Seamless Pipe

    ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ បំពង់គ្មានថ្នេរ

    បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រេង, ស៊ីឡាំងធារាសាស្ត្រ, ដំណើរការមេកានិច, បំពង់ជញ្ជាំងក្រាស់, ឧស្សាហកម្មគីមី, ថាមពលអគ្គិសនី, ឧស្សាហកម្ម boiler, សីតុណ្ហភាពខ្ពស់, សីតុណ្ហភាពទាបនិងភាពធន់ទ្រាំ corrosion បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ, ហើយវាសមរម្យសម្រាប់ប្រេង, អាកាសចរណ៍